Koncert „Rękopisy tarnowskie” w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Musarion

17.06.2024

W dniu 15 czerwca 2024 r. w naszym Muzeum odbył się koncert muzyki dawnej pt. „Rękopisy tarnowskie” w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej Musarion. Podczas koncertu zaprezentowano europejski repertuar I połowy XVIII w. wykonywany na południowych terenach Rzeczypospolitej, w tym także inspirowaną polską muzyką ludową umieszczony w programie „Koncert polski” G. Ph. Telemanna. Pozostałe utwory – sonata skrzypcowa włoskiego kompozytora F. M. Cattanea i dwa koncerty fletowe niemieckiego twórcy J. J. Quantza pochodzą z rękopisów zachowanych w polskich zbiorach. Wydane zostały niedawno przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa w opracowaniu Ireny Bieńkowskiej. Rękopisy, które obecnie przechowywane są w bibliotece w Tarnowie stanowią ciekawe świadectwo repertuaru, który był obecny na polskich dworach magnackich w XVIII wieku. Uzupełnieniem koncertu była II suita orkiestrowa z repertuaru J. S. Bacha. Zespół wystąpił w składzie: Judyta Tupczyńska (kierownictwo artystyczne, skrzypce barokowe), Olga Musiał-Kurzawska (flet traverso), Antonina Krzyżaowska (skrzypce barokowe), Elżbieta Górka (altówka barokowa), Patrycja Domagalska-Kałuża (klawsyn). W tematykę koncertu wprowadził słuchaczy dr hab. Marek Nahajowski, prof. Akademii Muzycznej w Łodzi. Koncert odbył się w ramach drugiej edycji festiwalu „Humanismus Carpathicus”, który powstał z inicjatywy Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego. Partnerem wydarzenia było nasze Muzeum. Festiwal dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Ułatwienia dostępu