Sprzedaż Publikacji

„Dla wolności ginę”

Kontekst historyczny i kulturowy konfederacji barskiej

Biblioteka Dukielska – tom XV.

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum w Dukli w 2018 roku z okazji 250 rocznicy zawiązania konfederacji barskiej. Konferencja była częścią Ogólnopolskich Obchodów 250. Rocznicy Konfederacji Barskiej w Beskidzie Niskim zorganizowanych wspólnie przez Muzeum w Dukli i Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu i Muzeum im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie. Książka zawiera 10 referatów podzielonych na dwie części. Referaty z pierwszej części odnoszą się do ogólnych problemów związanych z konfederacją barska, natomiast referaty z drugiej części przedstawiają wybrane punkty oporu konfederatów.

Oprawa twarda z obwolutą. 222 strony, ilustracje.
Dukla 2020
Cena: 45,00 zł.
Wydawnictwo Avalon

Janusz Kubit – „Dukielskie historie”

Biblioteka Dukielska – tom XIV.

Publikacja jest zbiorem artykułów przyczynkarskich publikowanych na łamach Dukielskiego Przeglądu Samorządowego, a później Dukla.pl na przestrzeni ostatnich lat. Artykuły poruszają bardzo szeroka problematykę związano z historią Dukli na przestrzeni od XVIII wieku do lat współczesnych. Książka ta jest prawdziwą kopalnią wiedzy dla czytelników zainteresowanych naszym regionem.

Oprawa twarda z obwolutą. 384 stron, ilustracje.
Dukla 2020
Cena: 42,00 zł
Wydawnictwo Graffia

Janusz Kubit – „Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku”

Biblioteka Dukielska – tom VII.

Bardzo staranny i szczegółowy opis walk na Przełęczy Dukielskiej w 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem losów batalionu Obrony Narodowej „Krosno” i batalionu „Dukla” 2 pp KOP „Karpaty”. Autor dotarł do wielu niepublikowanych do tej pory dokumentów i fotografii. Pozycja warta polecenia dla każdego zainteresowanego historią Dukli i wrześniem 1939 r.

Oprawa twarda. 158 stron + wkładka z ilustracjami.
Dukla 2012
Cena: 30,00 zł
Wydawnictwo Ruthenus

Aleksandra Żółkoś – „Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli”

Biblioteka Dukielska – tom VI.

Praca, której autorka jest kustoszem naszego Muzeum, przybliża działalność mecenasowską magnackiego rodu Mniszchów w Dukli. O znaczeniu i roli historycznej, a także architekturze miasta, w dużej mierze zdecydował ostatni sukcesor linii dukielskiej Mniszchów – Jerzy August Wandalin, marszałek nadworny koronny, generalny starosta wielkopolski, kasztelan krakowski, znacząca osobistość okresu epoki saskiej i części czasów stanisławowskich. To za jego sprawą i jego żony Marii Amalii z Brühlów (córki Henryka Brühla, ministra skarbu na dworze Augusta III) Dukla w II połowie XVIII wieku przeżywała swój okres świetności. Ich rezydencja pełniła rolę ważnego ośrodka kulturalnego w ówczesnej Polsce. Mniszchowie wpisali Duklę na karty historii sztuki, architektury, ogrodnictwa, teatru i bibliotek polskich. W kręgu mecenatu kulturalnego Mniszchów powstały wspaniałe fundacje sakralne w Dukli. Należą do nich obiekty związane z kultem św. Jana z Dukli oraz rokokowy kościół pw. św. Marii Magdaleny, nazywany przez historyków sztuki perłą rokoka. Książka oparta została na obszernej bazie źródłowej i opracowaniach historycznych. Ukazuje czytelnikowi wiele do tej pory nieznanych lub mało znanych faktów z okresu największej świetności Dukli w XVIII wieku.

Oprawa twarda. 232 strony + wkładka z ilustracjami.
Dukla 2011
Cena: 30,00 zł
Wydawnictwo Ruthenus

Janusz Kubit – „Zarys dziejów poczty dukielskiej”

Biblioteka Dukielska – tom IV.

Oprawa twarda. 164 strony. Bogato ilustrowana.
Dukla 2010
Cena: 26 zł
Wydawnictwo Ruthenus

O. Czesław Bogdalski – „Błogosławiony Jan z Dukli. Wspomnienia z Jego życia i czci pośmiertnej”

Biblioteka Dukielska – tom III.

Oprawa twarda. 80 stron + 20 rycin.
Krosno – Dukla 2009. Reprint wydania z 1903 roku.
Cena: 26 zł (nakład wyczerpany)
Wydawnictwo Ruthenus

Emmanuel Swieykowski – „Monografia Dukli. Studya do historyi sztuki i kultury wieku XVIII w Polsce”

Biblioteka Dukielska – tom I.

Oprawa miękka. Stron 209, ilustracje.
Dukla 1997. Reprint wydania z 1903 roku.
Cena: 20 zł
Wydawnictwo Ruthenus

„Inspektorat ZWZ-AK Jasło”

Folder prezentujący w krótkiej formie historię polskiej konspiracji niepodległościowej, działającej w rejonie Krosna, Jasła, Sanoka i Brzozowa podczas II wojny światowej. Wydawnictwo ma charakter wprowadzenia do tematu i skierowane jest głównie do osób, które do tej pory nie znały bliżej dziejów podziemia niepodległoścowego w naszym regionie. W folderze znajduje się również opis stałej ekspozycji dukielskiego Muzeum opowiadającej o Inspektoracie ZWZ-AK Jasło. Całość, bogato ilustrowana materiałem fotograficznym, liczy 40 stron razem z okładkami. Wymiary 22×10 cm.

Cena: 3,50 zł
Wydawnictwo RUTHENUS

„Transgraniczny szlak rowerowy BESKIDZKIE MUZEA”

Przewodnik prezentujący trasę rowerową w formie pętli opartej o 21 obiektów muzealnych z terenu powiatu krośnieńskiego i przygranicznych rejonów Słowacji z okolic Svidnika, Stropkova i Medzilaborca. Urokliwy przebieg trasy poprzez tereny Beskidu Niskiego i Pogórzy będzie niewątpliwie zachęta nie tylko dla rowerzystów. Najważniejszym elementem publikacji są bogato ilustrowane, szczegółowe opisy muzeów. Publikacja trójjęzyczna – wszystkie teksty po polsku, słowacku i angielsku. Całość liczy 132 strony + okładki. Wymiary 19 x 12 cm.

Cena: 13,50 zł
Wydawnictwo ARETE II

Marcin Niziurski – „Dobry Kamień. Lasy Przydomowe”

Zbiór opowiadań inspirowanych w dużej mierze wędrówkami po Beskidzie Niskim.

Marcin Nizurski – pisarz i malarz. Autor ponad stu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Jego obrazy, rysunki, grafiki, kompozycje przestrzenne znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzeach licznych krajów europejskich oraz Argentyny, Australii, Egiptu, Japonii, Kanady, RPA, USA. Wydał zbiór krótkich form prozą „Ja”, powieści „Wszechświat” oraz „Przedświaty”, książki utworów poetyckich „Stany lotne”, „W nawiasie”.

Cena: 20 zł (nakład wyczerpany)
Wydawnictwo SOWA

„Informator”

Krótki informator o dukielskim Muzeum. Na 24 stronach (wliczając okładki) przedstawiona jest historia pałacu w Dukli, historia muzeum, krótkie opisy wystaw i charakterystyczne wydarzenia historyczne z naszego regionu. Całość bogato ilustrowana materiałem fotograficznym.

Cena: 2 zł (nakład wyczerpany)
Wydawnictwo RUTHENUS

„Militaria” – „Zespół pałacowo – parkowy”

Dwa komplety pocztówek, z których jeden prezentuje zabytki militarne naszego Muzeum. Na wewnętrznej stronie okładek znajduje się krótki opis Operacji Karpacko – Dukielskiej z 1944 roku, nazywanej popularnie bitwą dukielską.

Cena: – (nakład wyczerpany)
Wydawnictwo PROFIL

Drugi komplet przedstawia dukielski zespół pałacowo – parkowy wraz z jego krótką historią. W każdym komplecie okładki + 9 pocztówek.

Cena: 5 zł.
Wydawnictwo PROFIL

„Tędy szli…” Operacja Karpacko – Dukielska – retrospekcja 60 lat później

Operacja Karpacko – Dukielska to największa i najbardziej krwawa bitwa górska II wojny światowej, a mimo to od wielu już lat nie mogła doczekać się dobrego historycznego opracowania. Muzeum w Dukli zorganizowało w 2004 roku konferencję, która miała być próbą uzupełnienia tej luki. Prezentowana książka zawiera materiały z tej konferencji. Redaktorem naukowym wydania jest prof. dr hab. Wiesław Wróblewski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cena: 30 zł Wkrótce nowe wydanie
Wydawnictwo RUTHENUS

„Błogosławię tę ziemię”

W 1997 roku Odwiedził Podkarpacie papież Jan Paweł II. Nasze Muzeum posiada w sprzedaży albumy ze zdjęciami Tadeusza Budzińskiego z tej wizyty. Albumy zostały wydane w dwóch wersjach: duży format i mały format z mniejszą ilością zdjęć. Przedmowę napisał arcybiskup przemyski Józef Michalik.

Cena małego albumu: 11 zł
Cena dużego albumu: 33 zł (nakład wyczerpany)
Wydawnictwo BOSZ

„Z dziejów Solidarności Podkarpackiej 1980 – 1990”

Praca zbiorowa pod redakcją Bogdana Adamskiego

Autorzy: Bogdan Adamski, Stanisław Fryc, Grzegorz Gościński, Krzysztof Kamiński, Alfred Kyc, Jerzy F. Adamski.

Oprawa miękka. 155 stron + ilustracje.
Cena: 10 zł (nakład wyczerpany)
Wydane przez Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie w 1992 roku

W celu zakupienia publikacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Muzeum.

Przesyłki wysyłane są Pocztą Polską.

Ułatwienia dostępu