Wystawa „Trzy światy” jest efektem współpracy artystów z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Dukli. Przenosi nas w świat malarstwa Zbigniewa Brońskiego, świat rzeźby Piotra Burgera oraz świat dokonań twórczych młodzieży.

Zbigniew Broński, twórca związany z Krosnem, może poszczycić się już wielkim dorobkiem artystycznym. Był uczniem Stanisława Kochanka, którego twórczość prezentowaliśmy w naszym Muzeum w 2008 roku. Zbigniew Broński, podobnie jak jego mistrz, uprawia rysunek, karykaturę, rysunek satyryczny, grafikę wydawniczą, warsztatową i artystyczną oraz malarstwo sztalugowe, posługując się różnorodnymi technikami.

Zanim podjął samodzielną działalność w usługach plastycznych i reklamie, był przez blisko 20 lat projektantem grafiki i konstrukcji opakowań w Krośnieńskich Hutach Szkła. Tam też współpracował w latach 1979-1991 z gazetą zakładową „Szklane Zagłębie”, zamieszczając swoje rysunki i karykatury w rubryce „Sylwetki z przymrużeniem oka”.

Ma na koncie szereg publikacji i prezentacji prasowych, należą do nich karykatury, rysunki satyryczne, projekty winiet. Artysta uczestniczył w blisko stu wystawach w Polsce oraz w Belgii, Francji, Brazylii, Holandii, Iranie, Japonii, Meksyku, Rumunii, Turcji, USA, Niemczech, na Ukrainie, Węgrzech, Włoszech. Jego prace były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w kraju i za granicą. Znajdują się w zbiorach muzeów we Włoszech, Japonii i Turcji.

Od 1989 roku Zbigniew Broński jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Zaprezentowane na wystawie prace będące częścią dorobku artystycznego, ukazują różnorodność podejmowanych przez Twórcę tematów i technik artystycznych. Pierwszą grupę stanowią autoportrety oraz portrety rodziny i innych osób, jak również obrazy, w których artysta stara się przede wszystkim zgłębić i opisać te aspekty realności, które w szczególny sposób, w otaczającej nas rzeczywistości zostały przezeń zauważone, wybrane lub stanowią źródło osobistych przeżyć. Drugą grupę stanowią karykatury i rysunki satyryczne, które pochodzą z lat 1980 – 2000.

Piotr Burger również pochodzi z Krosna. W 1979 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Kilka lat później w 1986 r. razem z kilkoma znajomymi założył pracownię plastyczną. Od 1993 r. sam prowadzi warsztat reklamy. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, m. in. w Krakowie i na Słowacji.

Specjalizuje się w rzeźbie, asamblażu (fr. assemblage – gromadzenie, zbieranie, zbiór), czyli w pracy złożonej z różnego rodzaju przedmiotów codziennego użytku, bezużytecznych fragmentów, form naturalnych, wszelkich możliwych obiektów. Wypracował technikę własną, polegającą na składaniu form przestrzennych bez klejenia, montażu itp. Na Krośnieńskim 10 Biennale Sztuk Plastycznych otrzymał III nagrodę za zestaw prac „Bez tytułu”.

Zainteresowania Piotra Burgera są bardzo szerokie i różnorodne. Najbardziej jednak lubi zajmować się antykami, konserwacją zniszczonych przedmiotów, by później nadać im nowe znaczenie. Jest otwarty na wszelkie materiały i pomysły ich zestawień i połączeń, w konsekwencji stworzyć nowe dzieło. Inspiracje czerpie na ogół ze świata natury, który odnajduje w rodzinnych podkarpackich stronach. Przy tworzeniu stara się połączyć przeszłość ze współczesnością, jak sam mówi: „dzięki asamblażom na nowo ożywić to, co utracone”.

Trzecia z wystaw to prace młodych adeptów sztuki z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli. Wystawa jest jednym z efektów projektu „Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Dukli oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej”. Projekt obejmował szereg bardzo różnorodnych działań, a jego przebieg został zaprezentowany na wystawie na ponad stu zdjęciach.

Jednym z elementów tego projektu były zajęcia, w których czasie uczniowie zapoznali się technikami rysunku, grafiki i malarstwa. Warsztaty artystyczne odbywały się nie tylko na terenie szkoły, ale również w naszym Muzeum oraz w pracowni rzeźby Piotra Burgera.

Zwieńczeniem tych warsztatów jest wystawa najciekawszych prac plastycznych młodych adeptów sztuki. A są nimi: Izabela Aszlar, Beata Bugiel, Natalia Cyran, Sabina Chomentowska, Diana Dereniowska, Natalia George, Natalia Głód, Mariola Głód, Monika Jakieła, Karolina Jasińska, Dawid Konieczko, Daria Kordyś, Andrzej Krajeński, Angelika Niwińska, Iwona Puchalik, Sylwia Puchalik, Jędrzej Szczurek, Marek Szczurek, Judyta Torba, Diana Walaszek, Rafał Walaszek i Tomasz Zieliński.

Ich prace zaskakują poziomem artystycznym, wyborem motywów i różnorodnością zastosowanych technik artystycznych. Są wykonane ołówkiem, węglem, sangwiną, piórkiem i piórkiem lawowane, pastelami, farbami plakatowymi oraz technikami mieszanymi.

Wernisaż otworzyła recytacja wiersza Jerzego Harasymowicza „Dukla”, w wykonaniu Tomasza Zielińskiego.

Wystawa czynna do końca sierpnia br.

Ułatwienia dostępu